DroneID

Information om DroneID

DroneID er et system til identifikation og monitering af droner i Danmark udviklet af SDU UAS Center ved Syddansk Universitet i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Formålet er at analysere muligheden for at opbygge et værktøj, der giver politiet og andre myndigheder et overblik over droner i byrummet.

Projektets første fase blev afsluttet i Oktober 2016. (teknisk rapport). Projektets anden fase forløb i 2017. Her blev DroneID version 2 udviklet og testet.

Fra slutningen af 2017 kører systemet i drift, og undervejs opsamler vi erfaring og udvikler løbende på systemet. DroneID bliver blandt andet brugt på UAS Denmark testcentret samt af frivillige dronepiloter rundt om i landet. I 2018 og 2019 skal systemet desuden bruges i forbindelse med Podium projektet.

En stor del af udviklingsarbejdet bag DroneID er frigivet som open source. Du kan finde DroneID software og dokumentation på vores DroneID GitHub repository.

For mere information kontakt Kjeld Jensen.