DroneID

DroneID V2 vejledning

Ansvar

Deltagelse i forsøget er frivilligt for operatøren. Operatørens deltagelse i forsøget er betinget af, at operatøren opfylder kravene beskrevet i hhv. bydronebekendtgørelsen og landdronebekendtgørelsen.

DroneID prototyperne er SDU’s ejendom og skal returneres til SDU efter forsøgets afslutning, med mindre andet aftales med SDU. Operatører, der deltager i forsøget, vil ikke blive holdt ansvarlig for evt. skader på en udleveret DroneID prototype, ud over skader der er påført ved grov uagtsomhed eller med forsæt.

Hvis DroneID prototypen bortkommer eller på anden vis bliver gjort tilgængelig for tredjepart, skal operatøren øjeblikkeligt kontakte Kjeld Jensen på ​kjen@mmmi.sdu.dk​ eller telefon +45 4280 2580. Årsagen er, at DroneID prototypen indeholder et SIM kort, som kan misbruges, og derfor skal spærres.

Besked fra TBST vedr. forsøget: ​ “Trafik­ og Byggestyrelsen er indforstået med installation af DroneID prototypen på dronerne, og operatørerne må flyve med dem under operatørernes gældende dispensation. Operatørerne skal dog udføre første flyvning med DroneID prototypen monteret efter landdronebekendtgørelsen, og denne flyvning skal have en varighed på min 10 minutter. På den måde får vi en verifikation af at DroneID prototypen ikke forstyrrer dronen på en landdronebekendtgørelse lokation, hvor risikoen vil være mindre end inde i et byområde.”

Data

SDU logger opbevarer følgende data sendt fra DroneID. Heraf, men ikke begrænset til følgende:

 • Kontaktinformationer på bruger af DroneID
 • Position og højde
 • Data vedr. DroneID funktion som eks. batterispænding, tryk på knap, signalkvalitet, GSM mast mv.

SDU forbeholder sig retten til at benytte og frigive det opbevarede data i anonym form uden yderlige samtykke med DroneID brugeren. SDU frigiver kun data i ikke anonym form ved forudgående skriftlig accept fra DroneID brugeren. Brugeren kan i perioden, hvor DroneID enheden benyttes, tilgå det opbevarede data for den udleverede DroneID.

For yderlige information kontakt Kjeld Jensen: kjen@mmmi.sdu.dk.

Installation

 • DroneID bør monteres med SDU logo pegende opad for at opnå den bedste GPS forbindelse.
 • Montér DroneID lavere og væk fra dronens GPS antenner, men helst med frit udsyn til himlen.
 • Sørg for at DroneID ikke er monteret tæt på dronens radio antenner.
 • Forslag til montering: elektrikker tape, velcrobånd eller strips.

 Phantom 4 og DroneID Tarot og DroneID

Brugervejledning

Tænd/sluk DroneID

DroneID har kun en knap, som bruges til at tænde og slukke. For at tænde eller slukke DroneID føres en finger hen på den undersænkede cirkel på enheden og holdes i 3 sekunder. Når enheden registrerer en finger, lyser den blåt. Når den skifter til hvid, kan man flytte fingeren igen og DroneID vil derefter tænde eller slukke. Tænd/sluk DroneID

Opstart sekvens

 • DroneID blinker rødt når der etableres forbindelse til serveren (1. figur).
 • DroneID blinker langsomt rødt efterfulgt af et hvidt blink, når der er forbindelse til serveren (2. figur).
 • DroneID blinker langsom grønt efterfulgt af et hvidt blink, når der er forbindelse til serveren og GPS forbindelse (3. figur). Den grønne farve kan være svær at se i sollys.

 GPRS forbundet

Det er fint at sætte dronen i luften når DroneID blinker som på 2. figur. Det er derefter muligt at se på en telefon, om dronen har fået GPS forbindelse.

Slukke sekvens

Når DroneID slukkes, vil den blinke gult som vist i figuren nedenfor, indtil den er lukket helt ned. Lukker ned

Ladning

For at lade DroneID enheden fjernes gummipakningen i enden af DroneID kabinettet, og det medfølgende USB kabel forbindes mellem DroneID og en USB lader eller en PC.

Den gule lysdiode slukker, når DroneID er ladet med 80 %. Der må forventes en ladetid på 2-4 timer. Ladningsindikator