DroneID

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
droneid_v2_user_guide [2018/06/04 10:33]
martin
droneid_v2_user_guide [2018/06/04 12:42] (nuværende)
martin
Linje 3: Linje 3:
 ===== Liability ===== ===== Liability =====
  
-Deltagelse i forsøget er frivilligt ​for operatøren. Operatørens deltagelse i forsøget er betinget  +Participation in this experiment is voluntarily ​for the operatorThe operator'​s participation in the experiment is conditional of the operator meets the requirements described in the Order on flying with drones in and outside built-up areas (bydronebekendtgørelsen ​and landdronebekendtgørelsen).
-af, at operatøren opfylder kravene beskrevet i hhv. bydronebekendtgørelsen ​og landdronebekendtgørelsen.+
    
-DroneID ​prototyperne er SDUejendom og skal returneres til SDU efter forsøgets afslutning, med mindre andet aftales med SDU. Operatørerder deltager i forsøgetvil ikke blive holdt ansvarlig for evtskader på en udleveret ​DroneID prototype, ​ud over skader der er påført ved grov uagtsomhed eller med forsæt+The DroneID ​prototypes are SDU'property and must be returned to SDU by the end of the experiment unless otherwise agreed with SDU. Operators participating in the trial will not be held liable for any damage to the DroneID prototypebesides damage caused by gross negligence or deliberate. 
 + 
 +If the DroneID prototype is lost or otherwise made available to third partiesthe operator must immediately contact Kjeld Jensen at kjen@mmmi.sdu.dk or phone +45 4280 2580The reason is that the DroneID prototype ​contains a SIM card that may be misusedand therefore must be blocked.
    
-Hvis DroneID prototypen bortkommer eller på anden vis bliver gjort tilgængelig for tredjepart, skal operatøren øjeblikkeligt kontakte Kjeld Jensen på ​kjen@mmmi.sdu.dk​ eller telefon 4280 2580. Årsagen er, at DroneID prototypen indeholder et SIM kort, som kan misbruges, og derfor skal spærres.  +Besked fra TBST vedr. forsøget: ​
-  +
-Besked fra TBST vedr. forsøget: ​+
 “Trafik­ og Byggestyrelsen er indforstået med installation af DroneID prototypen på dronerne, og operatørerne må flyve med dem under operatørernes gældende dispensation. Operatørerne skal dog udføre første flyvning med DroneID prototypen monteret efter landdronebekendtgørelsen,​ og denne flyvning skal have en varighed på min 10 minutter. På den måde får vi en verifikation af at DroneID prototypen ikke forstyrrer dronen på en landdronebekendtgørelse lokation, hvor risikoen vil være mindre end inde i et byområde.” “Trafik­ og Byggestyrelsen er indforstået med installation af DroneID prototypen på dronerne, og operatørerne må flyve med dem under operatørernes gældende dispensation. Operatørerne skal dog udføre første flyvning med DroneID prototypen monteret efter landdronebekendtgørelsen,​ og denne flyvning skal have en varighed på min 10 minutter. På den måde får vi en verifikation af at DroneID prototypen ikke forstyrrer dronen på en landdronebekendtgørelse lokation, hvor risikoen vil være mindre end inde i et byområde.”